Artikel

ARTIKEL
[Nama]. [Tahun]. [Tajuk]. [Kertaskerja Seminar]. [Anjuran]. [Tempat], [Tarikh].

TAHUN 2010
1) Wan Haslan Khairuddin. 2010. Pemberian al-Quran kepada non-Muslim sebagai mekanisme dalam Berdakwah: satu tinjauan hukum syarak. Kertaskerja International Conference on Da'wah and Islamic Management: Practice & Prospect (IC-DAIM'10). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Palace of The Golden Horses, Seri Kembangan, 23-24 November.

TAHUN 2011
1) Wan Haslan Khairuddin. 2011. Al-mutashabihat menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kertaskerja Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah & Agama 2011 (SIGMA 2011). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). FKP, USIM, 10 Disember.
2) Wan Haslan Khairuddin. 2011. Teknik berfikir dalam pembentukan insan ta'dibi. Kertaskerja 2nd International Conference on Islamic Education 2011 (ICIEd 2011). Persatuan Intelektual Muslim Malaysia (PIMM) dengan kerjasama Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Equatorial Hotel Bangi-Putrajaya, Selangor D.E, 19-21 Disember.

TAHUN 2012
1) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2012. Pemikiran kritis dalam Religionswissenschaft: sorotan kepada pendekatan Rahmatullah al-Kairanawi. Kertaskerja Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah & Agama 2012 (SIGMA 2012). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). FKP, USIM, 22 September.
2) Wan Haslan Khairuddin & Indriaty Ismail. 2012. Metodologi dakwah Syeikh Rahmatullah al-Kairanawi dalam menghadapi cabaran kristianisasi di India. Kertaskerja Bicara Dakwah Kali Ke-XIII. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor Darul Ehsan, 6 November.
3) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2012. Pendekatan al-Quran dalam mengkritik Bible berdasarkan analisis terhadap kitab Izhar al-Haq. Kertaskerja International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012). Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Permai Inn, Kuala Terengganu, 1-2 Disember.

TAHUN 2013
1) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2013. Metode kritikan sarjana Muslim dalam Religionswissenschaft. Kertaskerja 4th International Conference on Social, Development and Environmental Studies 2013 (4th SDESIC'13). Jabatan Pengajian Sosial, Pembangunan dan Alam Sekikat, Fakulti Sosial dan Kemanusiaan (FSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). FSK, UKM, 19 Mac.
2) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2013. Metode kritikan Abu Hamid al-Ghazali dalam Religionswissenschaft. Kertaskerja Simposium Antarabangsa Falsafah Islam (SAFI 2013). Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bangunan Canselori, UKM, 21-22 Mei.
3) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2013. Genealogi kajian sarjana Muslim terhadap Kristian dalam Religionswissenschaft. Kertaskerja International Conference on Teaching and Learning in Education 2013 (ICTLE'13). Teaching and Learning canter, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Ramada Plaza Hotel, Melaka, 21-22 Mei.
4) Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail & Jaffary Awang. 2013. Tema-tema Kritikan terhadap Kristian dalam al-Quran. Kertaskerja Seminar Antarabangsa al-Quran al-Karim Dalam Era Globalisasi. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam. Auditorium UNISSA, Brunei Darussalam, 11-12 September.
5) Wan Haslan Khairuddin & Indriaty Ismail. 2013. Pengaruh wacana al-Quran terhadap Kristian dalam karya-karya al-Rad ala al-Nasara. Kertaskerja Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah & Agama 2013 (SIGMA 2013). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). FKP, USIM, 22 September.

TAHUN 2014
1) Wan Haslan Khairuddin & Indriaty Ismail. 2014. Religionswissenschaft Dalam Tradisi Keilmuan Islam. Kertaskerja International Seminar on Islamic Values in Education. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda (STAIN) dengan kerjasama Akademi Islam KUIS. Dewan Senat, KUIS, 24 Jun.
2) Wan Haslan Khairuddin. 2014. Kalimah Allah Menurut Konsep Ketuhanan Islam Dan Kristian. Kertaskerja Seminar Pemantapan Akidah Ahli Sunah Waljamaah 2014. Unit Penyelidikan & Pembangunan, Pejabat Agama Islam Hulu Langat. Dewan Sayidina Abu Bakar al-Siddiq, Pejabat Agama Islam Hulu Langat, 25 September