Seminar

SEMINAR
[Tarikh mula-tamat]. [Penglibatan]. [Seminar]. [Anjuran]. [Tempat].

TAHUN 2010
1) 23-24 November 2010. Peserta & pembentang. International Conference on Da'wah and Islamic Management: Practice & Prospect (IC-DAIM'10). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Palace of The Golden Horses, Seri Kembangan.

TAHUN 2011
1) 10 Disember 2011. Peserta & pembentang. Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah & Agama 2011 (SIGMA 2011). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). FKP, USIM.
2) 19-21 Disember 2011. Peserta & pembentang. 2nd International Conference on Islamic Education 2011 (ICIEd 2011). Persatuan Intelektual Muslim Malaysia (PIMM) dengan kerjasama Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Equatorial Hotel Bangi-Putrajaya, Selangor D.E.

TAHUN 2012
1) 22 September 2012. Peserta & pembentang. Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah & Agama 2012 (SIGMA 2012). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). FKP, USIM.
2) 11 November 2012. Peserta. Seminar Tarikat Sufiyyah: Isu dan Permasalahan di Negeri Selangor. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Masjid Asy-Syarif, Meru, Klang, Selangor Darul Ehsan.
3) 27 November 2012. Peserta. Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam. Urusetia Program Pengajian Siswazah, Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Institut Latihan Keselamatan Sosial (ESSET), Kajang, Selangor Darul Ehsan.
4) 1-2 Disember 2012. Peserta & pembentang. International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012). Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Permai Inn, Kuala Terengganu.

TAHUN 2013
1) 19 Mac 2013. Peserta & pembentang. 4th International Conference on Social, Development and Environmental Studies 2013 (4th SDESIC'13). Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). FSK, UKM.
2) 21-22 Mei 2013. Peserta & pembentang. Simposium Antarabangsa Falsafah Islam (SAFI 2013). Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bangunan Canselori, UKM.
3) 21-22 Mei 2013. Peserta & pembentang. International Conference on Teaching and Learning in Education 2013 (ICTLE'13). Teaching and Learning Center, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Ramada Plaza Hotel, Melaka.
4) 3 Julai 2013. Peserta. Seminar Pemurnian Akidah 2013. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dewan Muktamar, Kompleks Pusat Islam, Kuala Lumpur.
5) 6-7 Julai 2013. Peserta. Multaqa Kebangsaan Alumni al-Azhar Malaysia. Rabitah Antarabangsa Alumni al-Azhar Malaysia. Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur.
6) 11-12 September 2013. Peserta & pembentang. Seminar Antarabangsa al-Quran al-Karim Dalam Era Globalisasi. Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam. Auditorium UNISSA, Brunei Darussalam.
7) 29 September 2013. Peserta & pembentang. Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah & Agama 2013 (SIGMA 2013). Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). FKP, USIM.
8) 26 November 2013. Penceramah. Kursus Penulisan & Penyampaian Teks Khutbah Berkualiti (Penggunaan Perisian Islamik dalam Penyediaan Khutbah). Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM). ILIM, Bangi, Selangor Darul Ehsan.
9) 28-29 November 2013. Peserta. Seminar Pengukuhan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jabatan Pengajian Islam, Kolej Dar al-Hikmah. Kolej Dar al-Hikmah.
10) 21 Disember 2013. Peserta. Seminar Jom Hebat Pascasiswazah 3.0. MPWS Rich Resources. Dewan Utama Fakulti Perubatan & Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia.

TAHUN 2014
1) 24 Februari 2014. Moderator. Seminar Serumpun Pemikiran Islam. Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor dengan kerjasama KUIS. Dewan Teater, KUIS.
2) 14 Mac 2014. Penilai. Kolokium Multimedia dalam Pengajian Usuluddin. Jabatan Usuluddin, Akademi Islam KUIS. Bilik Seminar Akademi Islam, KUIS.
3) 3 April 2014. Penilai. Kolokium Isu-isu Dalam Pengajian Usuluddin. Jabatan Usuluddin, Akademi Islam KUIS. Bilik Seminar Akademi Islam, KUIS.
4) 24 Jun 2014. Peserta & Pembentang. International Seminar on Islamic Values in Education. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda (STAIN) dengan kerjasama Akademi Islam KUIS. Dewan Senat, KUIS.
5) 25 September 2014. Pembentang. Seminar Pemantapan Akidah Ahli Sunah Waljamaah 2014. Unit Penyelidikan & Pembangunan, Pejabat Agama Islam Hulu Langat. Dewan Sayidina Abu Bakar al-Siddiq, Pejabat Agama Islam Hulu Langat