Thursday, February 26, 2015

KITAB MANTIK: Al-Murshid al-Salīm fī al-Mantiq al-Ḥadīs wa al-Qadīm karya ‘Iwaḍ Allāh Jād Ḥijāzī

KITAB MANTIK: Al-Murshid al-Salīm fī al-Mantiq al-Ḥadīs wa al-Qadīm karya ‘Iwaḍ Allāh Jād Ḥijāzī

Antara kitab di dalam Ilmu Mantik yang amat baik untuk dimiliki, dipelajari dan difahami ialah Al-Murshid al-Salīm fī al-Mantiq al-Ḥadīs wa al-Qadīm karya ‘Iwaḍ Allāh Jād Ḥijāzī. Kitab ini menjadi rujukan, panduan dan dicari-cari oleh para peminat Ilmu Mantik.

Bagi kertas Ilmu Mantik, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) yang dikelolakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM), kitab Al-Murshid al-Salīm fī al-Mantiq al-Ḥadīs wa al-Qadīm karya ‘Iwaḍ Allāh Jād Ḥijāzī turut di senaraikan sebagai rujukan utama.

Begitu juga di Jabatan Usuluddin dan Falsafah (JUF), Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), para pelajar yang mengambil kursus PPPH2113 Logik dan Pemikiran Kritis perlu memiliki kitab ini.

Semoga bermanfaat.

# Sila download kitab Al-Murshid al-Salīm fī al-Mantiq al-Ḥadīs wa al-Qadīm karya ‘Iwaḍ Allāh Jād Ḥijāzī pada pautan di bawah:

# Please download the book  Al-Murshid al-Salīm fī al-Mantiq al-Ḥadīs wa al-Qadīm by ‘Iwaḍ Allāh Jād Ḥijāzī on the link below:

# يرجى تحميل كتاب المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم تأليف عوض الله  جاد حجازي على الرابط التالية: