Sunday, February 15, 2015

HAMBA ALLAH Subhanahuwataala Zahir dan Batin

Aku "HAMBA ALLAH" Subhanahuwataala

Di antara perkara yang membantu kita menjadi HAMBA ALLAH SWT yang sebenarnya dengan mengabdikan diri kepada ALLAH SWT secara batin (i.i. dengan penyerahan dan kepatuhan spiritual atau hati) dan secara zahir (i.i. dengan kepatuhan fizikal menjunjung perintah serta larangan ALLAH SWT) ialah berdamping dengan para kekasih ALLAH SWT (Aulia dan Ulama) dengan pengiktirafan bahawa yang maksum (i.i. terpelihara atau bebas daripada dosa dan perkara tercela) itu hanyalah RASULULLAH Sallallahualaihiwasallam.