Penyeliaan

PENYELIAAN
[Nama (No. Matrik)]. [Tahun]. [Tajuk]. [Disertasi / Latihan Ilmiah / Laporan]. [Institusi].

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAAN MALAYSIA 2014-KINI

TAHUN 2018
1) Rahmoy Alaspi Agara (P78702). 2018. Tarekat Naqshabandiyyah Pimpinan Syeikh Muda Waly (1917-1961M). Disertasi Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
2) Mohamad Haikal Salbia (A144744). 2018. Pemikiran Tasawuf Syeikh Abd al-Qadir Isa. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
3) Fadhlin Sakina Abdul Rashid (A152598). 2018. Kefahaman Pemikiran Daesh di kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
4) Nor 'Afifah Hashim (A153112). 2018. Menangani Hedonisme Berdasarkan Konsep Sa'adah al-Ghazali. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
5) Puteri Nur Hazirah Othman (A153135). 2018. Perbahasan Ilmu Mantik dalam Kitab al-Milal wa al-Nihal Karya al-Shahrastani. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
6) Nur Athirah Azli (A153160). 2018. Gejala Agnostik Menurut Perspektif Islam. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
7) Nurul Nashuha Ali (A153268). 2018. Fahaman Syiah Menurut Musa al-Musawi. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
8) Muhamad Hanafi Ismail (GB02377). 2018. Ahli Sunah Waljamaah Menurut Wacana Ilmuwan Islam. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
9) Nor Effendy Sharuddin (GB02381). 2018. Kajian Peranan Akidah, Ibadah dan Akhlak dalam Hubungkaitnya dengan Kesalahan Juvana. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

TAHUN 2017
1) Abdunkode Doloh (P70918). 2017. Persepsi Masyarakat Islam terhadap Guru Agama L:ulusan Timur Tengah di Thepa Songkhla Selatan Thailand. Disertasi Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
2) Muhammad Alif Zulfikri (A151702). 2017. Kefahaman dan Persepsi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap Konsep Dialog Antara Agama. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
3) Mohammad Radhi Mustafa (A151763). 2017. Kaedah Pengajaran Mantik dan Persepsi Pelajar Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
4) Ahmad Radha Ab Wahab (A151798). 2017. Pemikiran Wahhabi dalam Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

TAHUN 2016
1) Muhamad Arif Ayub (A141577). 2016. Feudalisme, Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme Menurut Syeikh Abdul Qadir al-Mandili. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
2) Nur Hanis Ab Wahid (A144745). 2016. Sifat-sifat Ketuhanan Menurut al-Quran dan Bible. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
3) Mohd Ansari Mohd Baseair (A144754). 2016. Analisis Perbandingan Gaya Hidup Masyarakat Islam dan Kristian. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
4) Mohd Asmawi Mat Deli (GB01845). 2016. Keperluan Beragama Menurut Perspektif Psikologi Walliam James dan Abu Hamdi al-Ghazali. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
5) Mohd Luqman Hakkim Rizuan (GB01846). 2016. Unsur-unsur Khurafat dalam Perubatan Islam. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
6) Mohd Hafiz Ghazali (GB02030). 2016. Pemikiran Khawarij dalam Gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

TAHUN 2015
1) Ahmad Syakir Zamri (A138304). 2015. Isu Kafir-menglafir di Kelantan Menurut Ahli Sunah Waljamaah. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
2) Muhammd Imran Md Rasul (A141251). 2015. Kefahaman dan Penghayatan Konsep Qadak dan Qadar dalam Kalangan Masyarakat Melaka Tengah. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
3) Syahirah Muhamad Shofe (A141448). 2015. Sifat-sifat Allah SWT Menurut Syiah dan Muktazilah. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

-------------------------------------------------------------------------------------------
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS) 2010-2014

LATIHAN ILMIAH DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN)
1) Noorfarahana Hazwani Abdul Hamid (0713073). 2010. Perasaan Was-was dan Hubungannya Dengan Ibadah. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
2) Mohd Yusran Abdullah (0813032). 2011. Konsep Bumi dan Langit Menurut al-Quran dan Sains. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
3) Nor Fadhilah Yaakob (0813011). 2011. Kepercayaan Masyarakat Melayu Kedah Tentang Mahsuri Mengikut Perspektif Akidah Islam: Satu Kajian di Kedah. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
4) Muneerah Abdul Latiff (0813022). 2011. Kemurungan: Cara Menangani Menurut Perspektif Islam. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
5) Nordhabita Miskam (0913026). 2012. Facebook Antara Pro dan Kontra: Satu Kajian Mahasiswa di KUIS. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
6) Muhammad Firdaus Mohd Noor (0913009). 2012. Saka Dalam Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Pemikiran Islam. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

LATIHAN ILMIAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN MULTIMEDIA (SMUM)
1) Nabilah Ahmad (10BI03028). 2013. Sifat-sifat Orang Yang Beriman Menurut Kupasan al-Muhasibi di dalam Kitab Risalah al-Mustarshidin. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
2) Siti Nur Faezah Ahamd (09BI03002). 2013. Keterangan Sifat-sifat Nabi Isa A.S. Menurut Perbicaraan Kitab Injil dan al-Quran: Satu Analisis. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
3) Siti Nur Nor Aishah Che Hassan (09BI03001). 2014. Karya-karya Tasawuf Di Alam Nusantara: Satu Kajian Bibliografi. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
4) Siti Sarah Razali (09BI03033). 2014. Konsep Tuhan Cahaya dan Tuhan Kegelapan Menurut Anutan Hindu dan Majusi. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
5) Razin Redzuan (10BI03008). 2014. Sejarah Injil: Satu Analisis. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

LAPORAN FINAL YEAR PROJECT (FYP)
SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN MULTIMEDIA (SMUM)
1) Nurulhuda Hazawani Saad (09B103005). 2013. Stop Motion Animation: Islamic Historical of Prophet with His People. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
2) Siti Nurhatila Mohamad Hatta (10B103012). 2013. 3D Animation: Demam dan Perubatan Nabawi. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
3) Razin Redzuan (10BI03008). 2014. Video Documentary: The Art of Comedy in Islam. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
4) Anisah Isnin (10BI03016). 2014. Interative Learning: Doa-doa Syifa'. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.