Penyeliaan

PENYELIAAN
[Nama (No. Matrik)]. [Tahun]. [Tajuk]. [Latihan Ilmiah /Laporan]. [Institusi].

LATIHAN ILMIAH DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN)
1) Noorfarahana Hazwani Abdul Hamid (0713073). 2010. Perasaan Was-was dan Hubungannya Dengan Ibadah. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
2) Mohd Yusran Abdullah (0813032). 2011. Konsep Bumi dan Langit Menurut al-Quran dan Sains. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
3) Nor Fadhilah Yaakob (0813011). 2011. Kepercayaan Masyarakat Melayu Kedah Tentang Mahsuri Mengikut Perspektif Akidah Islam: Satu Kajian di Kedah. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
4) Muneerah Abdul Latiff (0813022). 2011. Kemurungan: Cara Menangani Menurut Perspektif Islam. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
5) Nordhabita Miskam (0913026). 2012. Facebook Antara Pro dan Kontra: Satu Kajian Mahasiswa di KUIS. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
6) Muhammad Firdaus Mohd Noor (0913009). 2012. Saka Dalam Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Pemikiran Islam. Latihan Ilmiah Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

LATIHAN ILMIAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN MULTIMEDIA (SMUM)
1) Nabilah Ahmad (10BI03028). 2013. Sifat-sifat Orang Yang Beriman Menurut Kupasan al-Muhasibi di dalam Kitab Risalah al-Mustarshidin. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
2) Siti Nur Faezah Ahamd (09BI03002). 2013. Keterangan Sifat-sifat Nabi Isa A.S. Menurut Perbicaraan Kitab Injil dan al-Quran: Satu Analisis. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
3) Siti Nur Nor Aishah Che Hassan (09BI03001). 2014. Karya-karya Tasawuf Di Alam Nusantara: Satu Kajian Bibliografi. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
4) Siti Sarah Razali (09BI03033). 2014. Konsep Tuhan Cahaya dan Tuhan Kegelapan Menurut Anutan Hindu dan Majusi. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
5) Razin Redzuan (10BI03008). 2014. Sejarah Injil: Satu Analisis. Latihan Ilmiah SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

LAPORAN FINAL YEAR PROJECT (FYP)
SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN MULTIMEDIA (SMUM)
1) Nurulhuda Hazawani Saad (09B103005). 2013. Stop Motion Animation: Islamic Historical of Prophet with His People. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
2) Siti Nurhatila Mohamad Hatta (10B103012). 2013. 3D Animation: Demam dan Perubatan Nabawi. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
3) Razin Redzuan (10BI03008). 2014. Video Documentary: The Art of Comedy in Islam. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
4) Anisah Isnin (10BI03016). 2014. Interative Learning: Doa-doa Syifa'. Laporan FYP SMUM. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.