Latihan

LATIHAN
[Tarikh mula-tamat]. [Penglibatan]. [Program]. [Anjuran]. [Tempat].

TAHUN 2012
1) 4 Oktober 2012. Peserta. Daei’ Development Workshop. Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dengan kerjasama Islamic Information and Sevices Foundation (IIS). Concord Hotel, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
2) 9-11 Oktober 2012. Fasilitator. Bengkel Pemantapan Penulisan Kreatif Teks Khutbah JAWI 2012. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). D’Muara Marine Park, Sungai Besar, Selangor Darul Ehsan.
3) 6-8 November 2012. Peserta. Bengkel Penulisan & Penerbitan Buku Ilmiah. Medium Books & Consultancy. Metro Prescott Inn, Kajang, Selangor Darul Ehsan.
4) 22 November 2012. Peserta. Bengkel Penulisan Tesis Cepat dan Efisyen bersama Dr. Othman Talib. Bahagian Pembangunan Insan KUIS. Dewan Teater, KUIS, Selangor Darul Ehsan.

TAHUN 2013
1) 2-3 Mac 2013. Peserta. Bengkel Perbandingan Agama 2013 (Fasa II). Jabatan Usuluddin KUIS, Persatuan Mahasiswa Usuluddin (PERMASUS) KUIS dan Islamic Information and Sevices Foundation (IIS). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor Darul Ehsan.
2) 30 Mac 2013. Peserta. Bengkel Kerangka Kerja Teoritikal dan Konseptual serta Gaya UKM. Persatuan Pelajar Siswazah FPI UKM. FPI, UKM, Selangor Darul Ehsan.
3) 7-9 Mei 2013. Peserta. Bengkel Penulisan Khutbah Negeri Selangor Sesi 2013 (Siri I). Jabatan Agama Selangor (JAIS). Summit Hotel, USJ Subang, Selangor Darul Ehsan.
4) 19-20 Jun 2013. Peserta. Kursus Aplikasi Microsoft Office (Exel). Bahagian Pembangunan Insan, KUIS. Makmal Bahasa II, KUIS, Selangor Darul Ehsan.
5) 21 Jun 2013. Peserta. Seminar 'Fire Prevention Awareness'. Akademi Islam (AI) KUIS. Auditorium AI, KUIS, Selangor Darul Ehsan.
6) 20-22 Ogos 2013. Peserta. Bengkel Penyemakan Khutbah Bagi Peraduan Menlis Teks Khutbah Negeri Selangor Sempena Jubli Perak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jabatan Agama Selangor (JAIS). Concorde Inn KLIA, Sepang, Selangor Darul Ehsan.
7) 25-27 Oktober 2013. Peserta. Kursus Persijilan Falak Arah Qiblat (Modul I). Jabatan Mufti Negeri Selangor & KUISCELL. KUIS, Selangor Darul Ehsan.
8) 11-13 November 2013. Peserta. Exclusive Retreat And Teambuilding (Erat) 2013. Bahagian Pengurusan Insan (BMI) KUIS. Bukit Gambang Resort City, Pahang Darul Makmur.
9) 18-22 November 2013. Peserta. Program Tafaqquh Perdana 2013 Bersama Ulama Syria Fadilah al-Syeikh abdul Hadi al-Kharsa. Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Pusat Dakwah Islamiah, Negeri Sembilan.
10) 2-4 Disember 2013. Peserta. Bengkel Strategi Perancangan Khutbah Negeri Selangor 2014. Jabatan Agama Selangor (JAIS). De Palma Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

TAHUN 2014
1) 14 April 2014. Peserta. Bengkel Pengenalan Psikologi. Jawatankuasa Pembangunan Akademik KUIS. Auditorium Dr. Zaiuddin Jaafar, KUIS, Selangor Darul Ehsan.
2) 15-16 April 2014. Peserta. Bengkel Pengukuhan Penilaian KUIS. Seksyen Latihan & Pembangunan, Bahagian Pengurusan Insan (BMI) KUIS. Auditorium Dr. Zaiuddin Jaafar, KUIS, Selangor Darul Ehsan.
3) 7-8 Mei 2014. Peserta. Bengkel Penyelidikan 1: Siri II. Pusat Pembangunan Penyelidikan (PPP) KUIS. Dewan Bankuasi, Pusat Konvensyen KUIS, Selangor Darul Ehsan.
4) 15 Mei 2014. Peserta. Bengkel Perolehan Manuskrip. Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama KUIS. Dewan Bankuasi, Pusat Konvensyen KUIS, Selangor Darul Ehsan.
5) 21 Mei 2014. Peserta. Bengkel Penyeliaan dan Kepentingannya. Seksyen Latihan & Pembangunan, Bahagian Pengurusan Insan (BMI) KUIS. Auditorium Dr. Zaiuddin Jaafar, KUIS, Selangor Darul Ehsan.
6) 22 Mei 2014. Peserta. Bengkel Penyeliaan Latihan Industri Pegawai Akademik. Seksyen Latihan & Pembangunan, Bahagian Pengurusan Insan (BMI) KUIS. Auditorium Dr. Zaiuddin Jaafar, KUIS, Selangor Darul Ehsan.