Monday, October 18, 2010

Bulan-bulan Islam

BULAN-BULAN ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim
Firman Allah SWT di dalam surah al-Taubah ayat 36 yang bermaksud: "Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa."

Sesungguhnya di dalam setiap kejadian Allah SWT itu ada rahsia dan keistimewaannya yang tersendiri. Rahsia dan keistimewaan tersebut hanya akan diperolehi bagi mereka yang memperhatikan kejadian Pencipta Yang Maha Esa. Firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran ayat 191 yang bermaksud: "(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka."

Di antara rahsia dan keistimewaan yang perlu dihayati dan diambil iktibar padanya ialah yang berkaitan dengan kejadian waktu, hari dan bulan di dalam Islam. Banyak buku yang dikarang oleh para ulama berkaitan rahsia dan keistimewaan waktu, hari dan bulan di dalam Islam ini. Di antaranya ialah: Lataif al-Ma'arif fima li Mawasim al-'Am min al-Wazaif oleh Al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali al-Dimashqi, Mukashafat al-Qulub oleh Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali,  Al-Nafahat al-Nuraniyyah fi Fadha'il al-'Ayyam wa al-Layali wa al-Shuhur al-Qamariyyah oleh Al-Syeikh Yusuf Khattar Muhammad, Makanat al-Zikr bayna al-'Ibadat oleh Uthman al-Sa'id al-Sharqawi, Al-Ayyam al-Mubarakah fi al-Quran wa al-Sunnah oleh Muhammad Mahmud Abdullah, Kelebihan Bulan dan Hari oleh Abul Khairy al-Latifi dan banyak lagi.

Sebagai pengantar kepada perkara di atas, penulis di sini mengemukankan beberapa hasil ringkasan penulisan berkenaan peristiwa, kelebihan, amalan di hari dan bulan-bulan Islam. Sekiranya kalian berhajat untuk mendalaminya, sila rujuk buku-buku di atas dan lainnya.

Sila klik pada bulan-bulan berkaitan untuk download/muat turun: Muharam, Safar, Rabiulawal, Rabiulakhir (Isnin & Khamis), Jamadilawal (Jumaat), Jamadilakhir (Jumaat), Rejab, Syaaban, Ramadhan, Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah.

Firman Allah SWT di dalam surah Hud ayat 88 yang bermaksud: "Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) kebaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepadaNyalah aku kembali."