Sunday, February 5, 2012

Kasih Kekasih

Bahagia rasanya hati apabila sambutan Maulid al-Rasul tahun ini jatuh bersamaan 5 Februari iaitu hari kelahiranku. Semoga segala futuhat dan barakat kurniaan Ilahi sentiasa dilimpahkan buatku dan insan-insan yang aku kasihi. Amin!

Firman Allah SWT di dalam surah al-Ahzab ayat 6 yang bermaksud: "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri." Tafsirannya, orang-orang mukmin itu mencintai nabi Muhammad SAW lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan.

Sabda Rasulullah SAW menurut riwayat al-Bukhari daripada Anas RA yang bermaksud: "Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sehinggalah aku lebih dia cintai daripada bapanya, anaknya dan manusia keseluruhannya."


Mencintai Rasulullah SAW merupakan tuntutan dan kewajipan bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Kasih, cinta dan rindu terhadap BAginda tidak akan wujud tanpa ada kemahuan dan tanpa kita pupuk dalam diri. Sambutan Maulid al-Rasul adalah sebahagian usaha yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita memperingati Rasulullah SAW agar wujudnya rasa kasih, cinta dan rindu terhadap Baginda. Sekiranya segala perasaan itu telah wujud maka dengan memperingati Baginda SAW rasa kasih, cinta dan rindu tersebut akan lebih subur dan mekar.

Dalam ruangan ini diucapkan tahniah kepada TV al-Hijrah di atas sambutan Maulid al-Rasul dengan program-program yang pelbagai seperti program "Kuala Lumpur Berselawat" dan seumpamanya. Satu program tontotan awam yang belum pernah dilaksanakan seumpamanya. Lihatlah bagaimana perasaan kita terhadap Rasulullah SAW subur dengan sambutan Maulid al-Rasul dan bacaan selawat-selwat yang dialunkan!
Ya Nabiyullah! Ya Rasulullah! Ya Habibullah! Ku utuskan selawat dan salam buatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in! Moga aku dan insan-insan yang aku kasihi turut tergolong dikalangan mereka yang mendapat syafaatmu kelak. Amin!